U bent hier: Home De start van ScaldWIN
Document Acties

De start van ScaldWIN

Het startseminarie van het Interreg IVB-project ScaldWIN vindt plaats op 11 december 2009 in Boulogne-sur-Mer. Tijdens het colloquium wordt ook het overkoepelende deel van het Scheldedistrictsbeheerplan (ODB) goedgekeurd.

Het ScaldWIN-project wil de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in het internationale stroomgebiedsdistrict (ISGD) van de Schelde verbeteren. ScaldWIN ging op 1 januari 2008 van start en werd goedgekeurd onder het Interreg IVB Noordwest-Europa programma.. Het project loopt tot eind 2013.

De acht projectpartners slaan samen de handen in mekaar om onder andere de biodiversiteit in het ISGD van de Schelde te bevorderen. Dat gebeurt door de ontwikkeling en implementatie van een set kosteneffectieve, innovatieve en transnationale acties. Deze acties willen een goede toestand bereiken van oppervlakte- en grondwaterlichamen.

Tijdens het startseminarie zullen o.a. Frank Van Sevencoten, projectmanager van ScaldWIN (Administrateur-generaal VMM) en Veronique Van Den Langenbergh, projectcoördinator van ScaldWIN praten over de innoverende acties van het project. Via een rondetafelgesprek wordt het debat met  alle betrokken partijen aangegaan.

Verder wordt tijdens het startseminarie ook het overkoepelende deel van het Scheldedistrictsbeheerplan (ODB) goedgekeurd. Het ODB vormt samen met de regionale plannen het districtsbeheerplan. Het geeft een beeld van de doelstellingen die verwezenlijkt moeten worden om te voldoen aan de vereisten van de Europese kaderrichtlijn Water.

 

Inlichtingen: DREAL Nord-Pas-de-Calais: Catherine.sellin@developpement-durable.gouv.fr