U bent hier: Home Partners Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles, Environnement (DGARNE)
Document Acties

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles, Environnement (DGARNE)

In Wallonië is DGARNE verantwoordelijk voor het beheer van onbevaarbare waterlopen, de kwaliteit van oppervlaktewater, het beheer van grondwater (kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen) en de controle van drinkwater.

DGARNE heeft in die zaken de voorbije twintig jaar wettelijke competenties, technische en wetenschappelijke ervaring ontwikkeld, soms in samenwerking met universiteiten.

DGARNE is als coördinator van het Waals Gewest betrokken bij de realisatie van de kaderrichtlijn Water.

Logo DGARNE