U bent hier: Home Partners Nederlands Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Document Acties

Nederlands Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het DG Water (DGW, Directoraat-Generaal Water) is een van de beleidsdirecties van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het DG Water is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de beleidsontwikkelingen met betrekking tot het integraal waterbeheer. Dat omvat zowel waterkwaliteits- als waterkwantiteitsaspecten.

Het DG Water is de coördinerende instantie en de bevoegde autoriteit voor de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water.

Het DG Water neemt ook deel aan de activiteiten van de CIS voor de kaderrichtlijn Water en de Internationale Scheldecommissie.

Logo Rijksoverheid