U bent hier: Home Partners Provincie Zeeland (Prov. Zeeland)
Document Acties

Provincie Zeeland (Prov. Zeeland)

De Provincie Zeeland is een regionale regering tussen enerzijds de nationale regering in Den Haag en anderzijds de gemeenten en de waterschappen.

Een van de  taken is Natuur en Milieu. Het Departement Ruimtelijke Ordening, Milieu en Waterbeheer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe natuur en voor het regionaal waterbeleid met inbegrip van de voorbereiding op klimaatsveranderingen, voor de controle van milieuvergunningen en –voorschriften, voor de controle van de grondwaterkwaliteit en voor het vrijwaren van het regionale landschap.

Het departement heeft meer dan dertig jaar ervaring in het beheer van grondwater, meer bepaald in de interactie tussen zoet en zout grondwater in ondiepe waterhoudende lagen in de kustzone.

Logo Provincie Zeeland