U bent hier: Home Partners
Document Acties

Partners

Eén niveau omhoog
Partners
Het project telt 8 partners:
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
De VMM is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het Vlaamse milieubeleid.
Leefmilieu Brussel (IBGE-BIM)
Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor milieu, natuur en energie in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles, Environnement (DGARNE)
In Wallonië is DGARNE verantwoordelijk voor het beheer van onbevaarbare waterlopen, de kwaliteit van oppervlaktewater, het beheer van grondwater (kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen) en de controle van drinkwater.
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nord-Pas-de-Calais (DREAL)
De “Préfet coordinateur de bassin” (PCB) is de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het waterbeleid op stroomgebiedniveau (Artois-Picardie). Hij is het officieel aanspreekpunt op het vlak van de EU kaderrichtlijn Water.
Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU)
Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) heeft de bevoegdheid om drinkwater te leveren aan 62 steden en werkt aan een actief beheer van grondwater.
Waterschap Scheldestromen
Het Waterschap Scheldestromen is rechtstreeks verantwoordelijk voor het waterbeheer in de provincie Zeeland.
Provincie Zeeland (Prov. Zeeland)
De Provincie Zeeland is een regionale regering tussen enerzijds de nationale regering in Den Haag en anderzijds de gemeenten en de waterschappen.
Nederlands Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Het DG Water (DGW, Directoraat-Generaal Water) is een van de beleidsdirecties van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu.