U bent hier: Home Partners Waterschap Scheldestromen
Document Acties

Waterschap Scheldestromen

Het Waterschap Scheldestromen is rechtstreeks verantwoordelijk voor het waterbeheer in de provincie Zeeland.

Het Waterschap heeft de volgende taken:

  • Watercontrole: bescherming tegen overstromingen door middel van duinen, dijken en kanalen.
  • Waterbeheer: waterkwantiteit: het beheer van de hoeveelheid water en veilig stellen dat het op het juiste niveau wordt gehouden; waterkwaliteit: watervervuiling tegengaan en de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren.
  • Beheer van binnenlandse vaarwaters en wegen.

Vandaag is het Waterschap Scheldestromen ook verantwoordelijk voor water als onderdeel van het ecosysteem; water moet zuiver genoeg zijn voor de planten en dieren die erin leven.

Migratieobstakels, vooral voor vissen, moeten waar mogelijk verwijderd worden of op zijn minst verminderd.

Logo Waterschap Scheldesromen