U bent hier: Home Project
Document Acties

Doelstellingen en acties

Dit project beoogt de beste beschikbare maatregelen te vinden voor het verbeteren van oppervlaktewater, waterbodems en grondwater.

Om dit algemeen doel te bereiken werden 5 doelstellingen gedefinieerd:

  1. Het verbeteren van de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen door rivierecosysteemontwikkeling en bevorderen van biodiversiteit;
  2. Het verbeteren van de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen door het beheer van sedimenten;
  3. Duurzaam watervoorradenbeheer voor grondwaterlichamen;
  4. Het beoordelen van de implementatie van de KRW maatregelenprogramma's;
  5. Het publieke bewustzijn verhogen.

 

De belangrijkste acties zijn:

  • de implementatie en monitoring van een aantal transnationale maatregelen voor rivierecosysteemontwikkeling en de uitwerking van een transnationale inventaris met betrekking tot prioritaire vismigratieknelpunten;
  • de grensoverschrijdende monitoring van sedimentenvrachten om de sedimentmodellen van gegevens te voorzien;
  • de constructie van een sedimentvang de grensoverschrijdende monitoring en modellering van 2 grensoverschrijdende grondwatersystemen als basis.

 

De voorstellingskaart van het project vindt u hieronder. De papieren versie kan u aanvragen via het contactformulier.