U bent hier: Home Project De eerste Internationale Scheldeweek
Document Acties

De eerste Internationale Scheldeweek

De eerste Internationale Scheldeweek ging door van 15 tot 22 mei. De deelnemers konden genieten van een brede waaier aan activiteiten van de bron tot aan de monding van de Schelde. De grote belangstelling zorgde ervoor dat het ruime publiek de Schelde en haar zijrivieren beter leerde kennen.

Het startschot van de Scheldeweek werd gegeven met 'Fiets de Dijle rond'. Deze fietszoektocht werd georganiseerd door de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van het ScaldWIN project. Hiervoor werd samengewerkt met een resem partners uit Vlaanderen en Wallonië. Ondanks de twijfelachtige weersvoorspellingen waagden een kleine honderd deelnemers zich aan een prachtig parcours op de grens van Vlaanderen en Wallonië in de Dijlevallei. Zij maakten op het terrein kennis met de diverse aspecten van rivierecosysteemontwikkeling en de fauna en flora in de Dijlevallei. Op de uitkijktoren in het natuurreservaat van Grootbroek leerde men heel wat bij over de vogelsoorten die zich hier thuis voelen. Aan het meer van Pécrot bouwen de bevers sinds twintig jaar aan hun burcht. Foto 1: Fiets de Dijle rondDat bevers in deze streek voorkomen was voor velen een grote verrassing. De deelnemers konden aan het waterzuiveringstation in Florival naast de rondleiding ook genieten van heerlijke frietjes. De kinderen bouwden hier zelf een waterzuiveringsstation. De sportieve fietsers kozen hierop voor een stevige beklimming over de kasseien om aan de vistrap van Terlanen uit te komen. De familiale route voerde de deelnemers rechtstreeks naar de Doode Bemde. In dit natuurgebied kan de Dijle haar natuurlijke gang gaan en bij hoog water buiten haar oevers treden. Tenslotte werd iedereen opgewacht op de basisschool in Sint-Joris-Weert voor de prijsuitreiking van de fietszoektocht.

De sportieve fietsers kwamen een week later opnieuw aan hun trekken. Op zaterdag 21 mei nodigden Coördinatie Zenne en Contrat de Rivière Senne geïnteresseerden uit op een ontdekkingsfietstocht naar de monding van de Zenne. Foto 2: De monding van de ZenneDe deelnemers volgden de waterloop vanaf de Havenlaan in Brussel tot aan haar monding in de Dijle aan het Zennegat nabij Mechelen. Op de terugweg per boot werden de waterkwaliteit van de Zenne en het Zennekanaal en de waterkwantiteit binnen het Zennebekken uitgebreid toegelicht. De fietstocht bracht de deelnemers onder meer langs de Buda-Brug in Brussel, vlakbij het waterzuiveringstation Brussel-Noord dat in 2007 in werking getreden is. De kwaliteit van het water in het Zennebekken is onder meer door de opstart van het rioolwaterzuiveringstation beduidend verbeterd.

Foto 3: Havencentrum LilloGedurende de volledige Scheldeweek kreeg het Havencentrum Lillo enkele honderden deelnemers per dag over de vloer. Het centrum vertelt het verhaal van de haven in al haar facetten: economische ontwikkeling, transport, ecologie, etc. De Schelde neemt in elk van deze verhalen een centrale plaats in. Om dit voor de bezoekers aanschouwelijk te maken heeft het havencentrum de 'Digitale Schelde' ontwikkeld. De verhaallijnen over economie, natuurlijke ontwikkeling, toegankelijkheid en veiligheid van het Schelde-estuarium werden allen geïntegreerd in deze multimediale opstelling. Het Havencentrum maakt gebruik van de modernste technieken om de verschillende functies van de Schelde educatief en visueel aantrekkelijk voor te stellen. Om dit te realiseren werd over de grenzen heen samengewerkt met een groot aantal partners. Het Havencentrum neemt haar bezoekers ook mee op ontdekking in het havengebied. Hiervoor kan ze rekenen op een team van ruim 70 gidsen met elk een eigen expertise.

Foto 4: Verdronken Land van SaeftingheIn het laatste weekend van de Scheldeweek ontving het Zeeuwse Landschap wandelaars en avonturiers die het Verdronken Land van Saeftinghe met een gids ontdekten. De avontuurlijke wandeling op zondag moest zelfs tweemaal georganiseerd worden omwille van de vele inschrijvingen. De deelnemers kwamen uit Franrkijk, België en Nederland. Alle bewonersgroepen van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde waren zo vertegenwoordigd. De deelnemers kregen een uitdagende tocht van drie uur voorgeschoteld waarbij de laarzen erg goed van pas kwamen. De ontstaansgeschiedenis van dit gebied is erg interessant. Het water herwon hier gebied op het polderland in de 16de eeuw na enkele overstromingen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog staken soldaten van de Nederlanden de laatst intact gebleven dijken door. Later is men opnieuw gaan bedijken. Er bleef een oppervlakte van ruim 3500 hectare over. Het Verdronken Land van Saeftinghe is nu het grootste brakwatergetijdengebied van West-Europa. Het brak water zorgt hier voor een unieke biotoop. Tijdens de tocht kon men bijvoorbeeld de nesten van de zilvermeeuwen aanschouwen.

Aangrenzend aan dit gebied is men in Vlaanderen druk in de weer om ook hier een getijdengebied in te richten. Door de ontpoldering van de Hedwige-Prosperpolder zal een gebied van 465 ha bestaande uit slikken en schorren ontstaan. Heel wat planten en dieren gedijen goed in deze unieke biotoop. Er wordt verwacht dat zelfs zeehonden zich hier zullen vestigen. Het gebied zal ook dienst doen als overstromingsgebied. De werken maken deel uit van het aangepaste Sigmaplan, dat naast veiligheid ook focust op het leefmilieu. Op zondag 22 mei konden alle belangstellenden meer te weten komen over het project tijdens de Open Werfdag georganiseerd door Waterwegen en Zeekanaal en het Agentschap voor Natuur en Bos. Enkele honderden deelnemers kwamen meer te weten over het project in de tentoonstellingsruimte van de infokeet die hier permanent is ingericht. Van op de hoogtewerker konden de belangstellenden het hele gebied overschouwen. Ook de natuurliefhebbers werden niet vergeten. De gidsen van Natuurpunt leidden hen met de fiets langs de dijken en lieten hen kennismaken met de natuurpracht die verborgen is in het riet.

Foto 5: Artiesten van PratoIn Frankrijk zorgde Escaut-Vivant de hele week voor een rijk gevuld programma. Met fietstochten, wandelingen, excursies, conferenties en boottochten werd in heel wat dorpen langs de Schelde de bevolking dichter bij de rivier gebracht. Op zaterdag 21 mei vertrok een boottocht uit Fresnes-sur-Escaut voor een tocht op de Schelde. Zij die aan boord gingen konden genieten van het boeiend verhaal van de ecologie van de rivier uit de mond van een ervaren gids. De artiesten van Prato zorgden bovendien voor een humoristisch spektakel aan boord. 's Avonds werd verder gefeest met muziek in het nabijgelegen Condé-sur-l'Escaut.