U bent hier: Home Project Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde De Europese Kaderrichtlijn Water
Document Acties

De Europese Kaderrichtlijn Water

Een van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese kaderrichtlijn Water.

De richtlijn hanteert concrete doelstellingen voor de kwaliteit  van oppervlakte- en grondwater. Die doelstellingen worden bereikt via stroomgebiedbeheersplannen en maatregelenprogramma’s. De milieudoelstellingen zullen ook dienen als toetssteen voor de evolutie van de watertoestand en de effectiviteit van het waterbeheer.

De richtlijn bepaalt dat tegen eind 2015 een ‘goede oppervlaktewatertoestand en grondwatertoestand’ moet worden bereikt in alle Europese wateren. Dit houdt in dat de achteruitgang van de toestand van het oppervlaktewater en het grondwater moet worden voorkomen en dat de nodige maatregelen dienen te worden genomen om de toestand van het oppervlakte- en grondwater te beschermen, verbeteren of herstellen. De richtlijn legt meer bepaald karakteristieke doelstellingen op voor oppervlakte- en grondwater en voor water in beschermde gebieden.

Voor meer inlichtingen raadpleeg de website van Europa.