U bent hier: Home Project Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde Internationale Scheldecommissie
Document Acties

Internationale Scheldecommissie

De doelstelling van de Internationale Scheldecommissie (ISC) is een samenwerking tot stand te brengen tussen de oeverstaten en -gewesten van de Schelde, om een duurzaam en integraal waterbeheer van het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde te bereiken.

Zij wil deze doelstelling realiseren door:
  • De individuele uitvoering door de oeverstaten en -gewesten van hun verplichtingen, opgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water, onderling af te stemmen.
  • Eén enkel beheersplan voor het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde, overeenkomstig de kaderrichtlijn Water, op te stellen.
  • Over de voorzorgsmaatregelen en beschermingsmaatregelen tegen hoogwater te overleggen.
  • De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van calamiteuze waterverontreiniging onderling af te stemmen.

 

www.isc-cie.org