U bent hier: Home Project Stand van zaken WP1 2010
Document Acties

Werkpakket 1

In de loop van 2010 werkten alle partners aan de voorbereidingen van de geplande investeringen. Er werden studies uitgevoerd, bouwaanvragen ingediend, grond werd verworven en externe experts werden aangetrokken.

  • In het bekken Artois-Picardie in Frankrijk werd  het eindrapport over de studie naar de kost voor het verwijderen/verbeteren van vismigratieknelpunten gevalideerd. In januari ging men van start met een tweede studie waarin een kosten-batenanalyse zal worden uitgevoerd.
  • In juni vond een veldbezoek plaats in Brussel voor de partners van WP1 en de betrokkenen bij het herstelproject van de Molenbeek. Vervolgens werden de richtlijnen voor de sites op de Molenbeek waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden gepresenteerd.
  • In september 2010 startte men met het opmaken van een inventaris van vismigratieknelpunten in de bekkens van de Dender, de Zenne, de Grote Gete en de Kleine Gete in Wallonië. Deze bekkens genieten een prioritaire aandacht vanuit ecologisch en grensoverschrijdend oogpunt. De inventaris voor het bekken van de Grote Gete werd reeds afgerond. Men is nog druk in de weer met het opmaken van de inventaris voor het bekken van de Kleine Gete.
  • Voor het verwerven van de gronden die nodig zijn voor het ecologisch herstel van de Molenbeek vond overleg plaats met diverse lokale partners. Daarnaast werd heel wat studiewerk verricht dat de basis zal vormen voor het project: Een studie naar de geologische omgeving van het Molenbeekbekken ging van start in maart. De stromingssimulatie van de Molenbeek werd gepresenteerd in december. Verder gingen ook de werkplannen voor de waterrijke natuurgebieden van Kattebroek, Hunderenveld en Veroost van start. Er werd een biodiversiteitsinventaris opgemaakt voor de site van Kattebroek en Hunderenveld.
  • In Nederland werd de waterkwaliteit van het investeringsgebied van de Othene gemonitord volgens het opgestelde schema; in het bijzonder bepaalde chemische parameters en de macrofauna en de vegetatie. In december werd het ontwerp gemaakt voor een visdoorgang langs een dam en werd een offertevraag verstuurd naar een gespecialiseerde firma.