U bent hier: Home Project Stand van zaken WP1 2011 Vierde veldbezoek voor WP1
Document Acties

Vierde veldbezoek voor WP1

Herstel vrije vismigratie Oostelijke Dender.

Foto 12: Vierde veldbezoek voor WP1: PresentatieIn de voormiddag hebben we in eerste instantie een presentatie gekregen over het algemene kader van de vrije vismigratie in het Waals Gewest met een kort overzicht van de Waalse wettelijke voorschriften m.b.t. de vrije vismigratie, de Waalse inventarisatie van de knelpunten en de stand van zaken voor het Waalse deel van het stroomgebied van de Schelde, en meer specifiek voor het deelbekken Dender waar de uitstap in de namiddag plaatsvond.

In een tweede presentatie kwam de volledige inventarisatie van de knelpunten voor de vrije vismigratie op het geheel van de waterlopen van de stroomgebieden van Dender, Zenne, Grote Gete en Kleine Gete aan bod. Dit werd voorgesteld door Gersande Blanchard, William Philippe, Gisèle Verniers voor het Waals Gewest. Deze werkzaamheden zijn nu in een eindstadium.Foto 13: Vierde veldbezoek voor WP1: Presentatie

Ten slotte kwam in een laatste presentatie de in Wallonië uitgevoerde inrichtingen m.b.t. de vrije vismigratie zowel bij stroomopwaartse als stroomafwaartse migratie, de inventarisatie van de vistrappen aan bod waarbij een overzicht werd gegeven van 3 knelpunten die in de namiddag werden bezocht.

In de namiddag zijn wij naar de Oostelijke Dender bij Aat gegaan om verschillende locaties te bezoeken waar vismigratieknelpunten zullen worden weggewerkt in het kader van ScaldWIN.

Foto 14: Vierde velbezoek voor WP1: PompWij hebben eerst te Maffle het eerste knelpunt op de Oostelijke Dender ontdekt.
Het is een automatische stuw die gebouwd werd om een waterbekken te vormen en de watertoevoer in een kanaalvak te voeden voor een pompinstallatie t.b.v. het Canal de Blaton.
Deze stuw werkt automatisch en wordt door DCENN beheerd. De voorgestelde oplossing om dit knelpunt te verwijderen ligt in het verlagen van de klep en dit op automatische en regelmatige basis.


De beheerder van het Canal de Blaton was ook aanwezig en heeft ons het pompgemaal laten zien dat dit kanaal moet voeden.Foto 15: Vierde veldbezoek voor WP1: Molen

 

Wij zijn vervolgens naar Attre voor het volgende knelpunt gegaan; het is een waterval met verschillende drempels onder een brug. Het volgende knelpunt is te Mévergnies gelegen: een klepstuw die een watermolen voedt. Over beide knelpunten wordt een studie verricht ter oplossing daarvan.