U bent hier: Home Project Stand van zaken WP5 2009
Document Acties

2009

  • Op 23 juli werd de eerste 'International Monitoring Board "van het ScaldWIN project georganiseerd. Op deze bijeenkomst werd het samenwerkingsakkoord ondertekend. Dit was de officiële start van het ScaldWIN project.
  • Een start-evenement wordt georganiseerd in Bologne-sur-Mer, op 10 en 11 december. Tijdens het seminarie werd het coördinerende plan voor het beheer van de Scheldedistrict goedgekeurd. Dit plan vormt samen met de regionale plannen het beheersplan voor het internationale stroomgebiedsdistrict (ISGD) van de Schelde. Het bevat de belangrijkste doelstellingen voor het bereiken van de verplichtingen van de Europese Kaderrichtlijn Water.
  • Een flyer in het Engels, en een folder in het Nederlands, Frans en Engels is op aanvraag beschikbaar via info@scaldwin.org