U bent hier: Home Project Eindconferentie ScaldWIN: 9 december 2014 (NH Hotel Gent Belfort)
Document Acties

Eindconferentie ScaldWIN: 9 december 2014 (NH Hotel Gent Belfort)

We hebben het genoegen u uit te nodigen op de ScaldWIN eindconferentie op dinsdag 9 december 2014 te Gent. Op deze dag blikken we terug op het 7 jaar durende Interreg IVB NWE project voor een betere kwaliteit van oppervlakte- en grondwaterlichamen in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Dit gebeurde door de ontwikkeling en implementatie van een set kosteneffectieve, innovatieve en transnationale acties die erop gericht zijn een goede toestand te bereiken van oppervlakte- en grondwaterlichamen in het kader van de Europese kaderrichtlijn Water. Tijdens deze conferentie belichten wij de beste praktijken die in de afgelopen jaren verwezenlijkt werden. Hieronder vindt u het voorlopige programma:

 

 

 Locatie:
 
Hotel NH Gent Belfort, Hoogpoort 63, B-9000 Gent. Een wegbeschrijving vindt u hier.

De eindconferentie is volzet.