U bent hier: Home Project officieel gelanceerd
Document Acties

Project officieel gelanceerd

Op 23/06/09 vond de eerste ‘International Monitoring Board’ van het ScaldWIN-project plaats. Op deze vergadering werd de partnerschapsovereenkomst van het project getekend. Hiermee is het ScaldWIN-project nu ook officieel van start gegaan.

Het ScaldWIN-project wil de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in het internationale stroomgebiedsdistrict (ISGD) van de Schelde verbeteren. ScaldWIN ging op 1 januari 2008 van start en werd goedgekeurd onder het Interreg IVB Noordwest-Europa programma. Het project krijgt op deze manier Europese financiering. ScaldWIN loopt tot eind 2013.

De Vlaamse Milieumaatschappij treedt op als lead-partner van ScaldWIN. Dit betekent dat VMM verantwoordelijk is voor de algemene projectleiding en de financiële en administratieve opvolging voorziet.

Dankzij het project wordt de biodiversiteit in het internationale stroomgebiedsdistrict (ISGD) van de Schelde bevorderd. Dit gebeurt door de ontwikkeling en implementatie van een set kosteneffectieve, innovatieve en transnationale acties. Deze acties zijn bedoeld om een goede toestand te bereiken van oppervlakte- en grondwaterlichamen. Door het transnationale effect van deze acties te monitoren, wordt de basis gelegd van een transnationaal opvolgingssysteem voor de maatregelen die door de kaderrichtlijn Water (KRW) voor het ISGD Schelde werden opgesteld.

In de loop van de komende 5 jaar worden een aantal maatregelen op het terrein uitgevoerd waarvan het  gemeenschappelijk effect gemeten wordt. Daarom ligt het accent in het project ook op samenwerking over de grenzen heen. De gezamenlijke aanpak van de partners verzekert dat de watertoestand zal verbeteren, omdat maatregelen op elkaar zijn afgestemd.